ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 22 06 2019 (16η ΕΚΠΟΜΠΗ)-ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Saturday, October 1, 2016

Kevin Trudeau:How to deal with negative people/Κέβιν Τρυντώ: Πως να ασχοληθείς με αρνητικούς ανθρώπους


Many people ask me how to deal with negative people. Everyone has "negative" people in their lives. Everyone has people who talk bad about you behind your back; will turn their back on you when things are not going well; will stab you in the back; will be disloyal to you; who are jealous of you; who will try to hurt you; who will do everything they can to see you suffer; and the list goes on.

Πολλοί άνθρωποι με ρωτούν πως να ασχοληθούν με αρνητικούς ανθρώπους.Ο καθένας έχει αρνητικούς ανθρώπους στην ζωή τους.Ο καθένας έχει ανθρώπους που μιλούν άσχημα πίσω από την πλάτη του.Που θα γυρίσουν την πλάτη τους σε εσένα όταν τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν καλά.Που θα σε μαχαιρώσουν πισώπλατα.Που θα είναι μη πιστοί σε εσένα.Που σε ζηλεύουν.Που θα προσπαθήσουν να σε πληγώσουν.Που θα κάνουν οτιδήποτε που μπορούν για να σε δουν να υποφέρεις. Και η λίστα συνεχίζεται. 

Everyone has such people in their lives. It does not matter if you are a saint, a successful business person, a spiritual person, a mother, a dad, a worker, a famous celebrity, a journalist, a radio host, an author, a Politian, a doctor, or an artist.

Ο καθένας έχει τέτοιους ανθρώπους στην ζωή του.Δεν έχει καμία σημασία εάν είσαι άγιος, ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, ένας πνευματικός άνθρωπος, μια μητέρα, ένας πατέρας, ένας εργάτης, ένας διάσημος, ένας δημοσιογράφος, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ένας συγγραφέας, ένας πολιτικός, ένας γιατρός ή ένας καλλιτέχνης.

Everyone has "haters" in their life. Mother Theresa had many such people. Steven Jobs, Trump, Marc Cuban, Rush Limbagh, Howard Stern, and every business leader has "haters", detractors, and critics. Yogi's, Guru's, Spiritual Meditators, and every religious leader in every religion has people who try to "debunk" and "expose" these champions of free speech.


Ο καθένας έχει "ανθρώπους που τον μισούν" στην ζωή του.Η Μητέρα Τερέζα είχε πολλούς τέτοιους ανθρώπους.Ο Στίβεν Τζομπς, ο Τράμπ,ο Μάρκ Κιούμπαν, ο Ράς Λίμπαχ, ο Χάουαρντ Στερν και κάθε επιχειρηματικός ηγέτης έχει "ανθρώπους που τον μισούν",δυσφημιστές, και κριτικούς.Γιόγκι, Γκουρού, Πνευματικοί Διαλογιστές και κάθε θρησκευτικός ηγέτης σε κάθε θρησκεία έχει ανθρώπους που προσπαθούν να απομυθοποιήσουν και να εκθέσουν τους πρωταθλητές του ελεύθερου λόγου."Haters" come in all forms. Most are former "best friends", insiders, former close inner circle loyalists, ex-lovers, ex-employees, ex-spouses, and even relatives and close family members. The more you do that is "positive", the more "negative" you will get thrown at you. This is how the Universe keeps everything in balance. There has to be a balance between yin and yang.

"Οι άνθρωποι που μισούν" έρχονται σε κάθε μορφή.Πολλοί είναι πρώην "καλοί φίλοι", γνώστες, πρώην εραστές, πρώην εργαζόμενοι, πρώην σύζυγοι, και ακόμη συγγενείς και κοντινά μέλη της οικογένειας.Το περισσότερο που κάνεις και είναι "θετικό", τόσο περισσότερο "αρνητικό" θα σου ρίξουν.Έτσι είναι το πως το Σύμπαν κρατάει οτιδήποτε σε ισορροπία.Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο Γιν και στο Γιαν.

How do you handle this? There are many ways, which I teach in The Science of Personal Mastery Course. The main thing is to be happy when people talk bad about you. This means that what you are doing is right. In the second world war, the army air corps pilots said "you only get flack when you are over the target!"
Πως το διαχειρίζεσαι αυτό;υπάρχουν πολλοί τρόποι, που διδάσκω στην "Επιστήμη της Προσωπικής Εκπαίδευσης Κυριαρχίας".Το κύριο θέμα είναι να είσαι ευτυχισμένος όταν οι άνθρωποι μιλούν άσχημα για εσένα.Αυτό σημαίνει οτι οτι κάνεις είναι σωστό.Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατός απο αεροπόρους έλεγε "γίνεσαι αντιληπτός όταν βρίσκεσαι πάνω στον στόχο!".

Sending positive energy to your "haters" is how to get the Universe to open the flood gates of prosperity, abundance and positivity in your life.
 Smile and be happy when the negative comes at you.
 Gandhi said "First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, and THEN you WIN!" Much love. KT


Στέλνοντας θετική ενέργεια στους "ανθρώπους που σε μισούν" είναι το πως οδηγείς το Σύμπαν να ανοίξει τις πύλες της ροής της ευημερίας, αφθονίας και θετικότητας στην ζωή σου.
Χαμογέλασε και να είσαι ευτυχισμένος όταν η αρνητικότητα έρχεται σε εσένα.
Ο  Γκάντι έλεγε "Πρώτα σε αγνοούν, μετά γελούν μαζί σου, μετά σου επιτίθενται και στο ΤΕΛΟΣ τους ΝΙΚΑΣ!"-Πολύ αγάπη ΚΤ
Translation into Greek Language by Katerina Kostaki
Μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα από την Κατερίνα Κωστάκη

No comments:

Copyright by

INNER VOICES WITHIN

INNER VOICES WITHIN
Available on Amazon.com!
 
ACADEMY OF INNER LIGHT
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου Κλειστή · 2.750 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...
 

Become a Patron

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

AFFILIATE LINKS

Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.