Thursday, November 7, 2019

ΤΗE SOULS OF ASCENSION (ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ)-DOLORES CANNON*DESCRIPTION -SUBTITLES-TITLE BOTH IN GREEK AND ENGLISH LANGUAGE

 Η Ντολόρες  Κάννον αναλύει τα Τρία Κύματα των Εθελοντών ψυχών (Starseeds ⭐✨ - Αστρόσπορων) τα οποία ενσαρκώθηκαν στη Γη τα τελευτάια 75 χρόνια (μετά την ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας το 1945) για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα να ανεβάσει τις δονήσεις και να ανελιχθεί μαζί με τη Γη στην ανώτερη διάσταση. 

Dolores Cannon analyzes the Three Waves of Volunteer Souls (Starseeds ⭐✨ - Asteroids) that were incarnated on Earth in the last 75 years (after the first atomic bomb was dropped in 1945) to help mankind raise its vibrations and shift along with Earth at  the highest dimension.

Τα 3 Κύματα των Εθελοντών ψυχών είναι τα ακόλουθα

The 3 Waves of Volunteer Souls are the following: 
· Το πρώτο κύμα: Ευρισκόμενοι τώρα στα τέλη της τέταρτης έως τις αρχές της έκτης δεκαετίας τους, αυτοί οι εθελοντές έχουν δοκιμαστεί από τη βία, την οργή και το μίσος, που έχουν βιώσει στη Γη. 

Βρέθηκαν στον σκληρότερο χρόνο προσαρμοζόμενοι στη ζωή ως άνθρωποι, και πολλοί από αυτούς προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν.

· The First Wave: Now in their late fourth to early sixth decade, these volunteers have experienced the violence, anger and hatred they have experienced on Earth. 

They found themselves in the toughest time adapting to life as humans, and many of them tried to commit suicide.

· Το δεύτερο κύμα: Ευρισκόμενοι τώρα στα τέλη της δεύτερης και στην τρίτη δεκαετία τους, αυτοί οι εθελοντές είναι πιο άνετα σε σώμα και λέγεται ότι είναι φάροι ή κανάλια της ενέργειας, που μπορούν να επηρεάσουν άλλους, μόνο με το να είναι κοντά τους. 

Η αποστολή τους του να μοιράζονται απλά την ενέργειά τους με τους άλλους σημαίνει, ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε, αλλά απλά να υπάρχουν.

· The second wave: Now in their late twenties and thirties, these volunteers are more comfortable in body and mentioned to be lighthouses or channels of energy that can influence others only by being close to them. 

Their mission of simply sharing their energy with others means that they do not have to do anything, but simply exist.

· Το Τρίτο Κύμα: Τα καινούργια παιδιά, πολλά από τα οποία είναι σήμερα έφηβοι, έχουν όλη τη γνώση που απαιτείται για να υπάρξουν στον πλανήτη μετά την διαστασιακή μετατόπιση και την μεταμόρφωση. 

Το DNA τους είναι πιο προχωρημένο και η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν είναι το να παρεξηγούνται από τον ανθρώπους, ότι πάσχουν από διαταραχή ελαττωμένης προσοχής και υπερκινητικότητας, που πρέπει να τύχει ιατρικής φροντίδας.

· The Third Wave: Young children, many of whom are teenagers today, have all the knowledge they need to exist on the planet after dimensional displacement and transformation. 

Their DNA is more advanced and the biggest challenge they face is being misunderstood by humans, suffering from attention, deficit and hyperactivity disorder, which needs medical attention.

Το πιο σημαντικό πράγμα είναι, ότι ζούμε στην πιο σημαντική στιγμή στην ιστορία του Σύμπαντος, και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εδώ τώρα. 

Υπάρχουν χιλιάδες ψυχές που θα ήθελαν να είναι εδώ για να βιώσουν αυτό το γεγονός της διαστατικής μετατόπισης στην ανώτερη διάσταση – ακόμη και αν θα μπορούσαν να είναι εδώ μόνο για λίγες ώρες.

 Λένε ότι ακόμα και αν γεννηθούν και πεθάνουν αμέσως, θα μπορούν να πουν, "ήμουν εκεί όταν συνέβη αυτό". 

Τόσο είναι σημαντικό αυτό για ολόκληρο το Σύμπαν. Ζείτε, λοιπόν, σε έναν πολύ υπέροχο καιρό, που δεν πρόκειται ποτέ να επαναληφθεί.

The most important thing is that we are living in the most important moment in the history of the Universe, and it is very important to be here now. 

There are thousands of souls who would like to be here to experience this event of dimensional shift to the higher dimension - even if they could only be here for a few hours. 

They say that even if they were born and died immediately, they would be able to say, "I was there when that happened." 

So important is this for the whole Universe. So you live in a very wonderful time, which will never be repeated.


❤ VISIT AND PURCHAGE “ACADEMY OF INNER LIGHT” BOOKS ON AMAZON PAGE: https://www.amazon.com/Katerina-Kostaki/e/B005VBDUI2 

❤ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙBΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ACADEMY OF INNER LIGHT ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝ: 
❤LIKE OUR FACEBOOK PAGE: 
❤ΔΗΛΩΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ: 
❤ SUBSCRIBE TO OUR YOUTUBE CHANNEL: 
❤ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ  ΜΑΣ 
❤ JOIN OUR PRIVATE SPIRITUAL AND METAPHYSICAL FACEBOOK GROUP/ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight

No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...