Tuesday, November 10, 2009

Το ΜΕΝΤΩΡ-ing στην Ελλάδα και η σημασία του

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΤΟΡΑΣ


Οι πρώτες αναφορές σε άτομα που διαδραμάτισαν τον ρόλο του μέντορα, τοποθετούνται στην ανάληψη της φροντίδας του Τηλέμαχου από τον Μέντορα, ο οποίος αντικατέστησε τον Οδυσσέα στον ρόλο του συμβούλου και φίλου για το χρονικό διάστημα που θα απουσίαζε.

Στην σύγχρονη εποχή το mentoring εμφανίζεται με μια νέα μορφή περισσότερο εξελιγμένη, αλλά κατά βάθος διατηρεί τα στοιχεία εκείνα, που το καθιστούν ωφέλιμο και απαραίτητο για την εξέλιξη και ανάπτυξη δυο ατόμων. Ουσιαστικά, το mentoring αποτελεί μια θετική και ωφέλιμη εμπειρία τόσο για τον μέντορα όσο και για τον καθοδηγούμενο.

Σύμφωνα με τον Levinson, ο μέντορας αποτελεί τον καθοδηγητή, το πρότυπο, το σύμβολο που οδηγεί και διευκολύνει τους στόχους του καθοδηγούμενου που ονομάζονται «Όνειρα».

Είναι γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια, συντελούνται ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της αγοράς και σημειώνονται αλλαγές που επηρεάζουν τον χώρο των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και κατά συνέπεια τα στελέχη των επιχειρήσεων, κυρίως εκείνα που βρίσκονται ή επιθυμούν να βρεθούν σε υψηλές θέσεις οφείλουν να δείχνουν την ανάλογη προσαρμοστικότητα, ώστε να μπορούν να δηλώνουν ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή στο παραγωγικό γίγνεσθαι. Οι αλλαγές στο εσωτερικό των επιχειρήσεων σχετίζονται με την προσαρμογή στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και συνδυάζονται με τις ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες εργαζόμενες των επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στις αλλαγές.

Οι «Ίσες Ευκαιρίες» δεν αποτελούν από μόνες τους το μόνο μέσο για την αξιοποίηση των ταλέντων και των ικανοτήτων των στελεχών που στοχεύουν υψηλά, αλλά είναι απαραίτητη μια ανώτερη προσέγγιση της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθηθεί από την εκάστοτε επιχείρηση και η εφαρμογή πολιτικής προσωπικού που να διαχειρίζεται την διαφορετικότητα των φύλων, τις απαιτήσεις της οικογένειας και την αξιοποίηση προσωπικού.

Με λίγα λόγια, η διαχείριση της αλλαγής μιας επιχείρησης σημαίνει την διαχείριση της μετάβασης από μια επιχειρησιακή κουλτούρα κέρδους σε μια επιχειρησιακή κουλτούρα βιωσιμότητας μέσω ποιότητας.

Μια κουλτούρα ποιότητας στις επιχειρήσεις σημαίνει ποιοτική ανάπτυξη και αναβάθμιση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να μπορούν να παράγουν αποτελεσματική διοίκηση στην νέα εποχή.

Η αλλαγή κουλτούρας που απαιτείται πρέπει να αφήνει περιθώρια δράσης στις ατομικές ικανότητες και ταλέντα και όχι μόνο για τον ανδρικό πληθυσμό. Κάθε επιχείρηση πρέπει με λίγα λόγια να δίνει μεγάλη σημασία σε δυο σημεία: στο mentoring και στην δίκαιη μεταχείριση.

Φυσικά όταν αναφερόμαστε στον όρο «ίση μεταχείριση» εννοούμε την εξασφάλιση ίσων όρων και για τα δυο φύλα, αλλά και για άτομα διαφορετικών εθνοτήτων.

Το mentoring διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση και ανάδειξη νέων γνώσεων, ικανοτήτων και ταλέντων γυναικών, γι αυτό τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο εφαρμόζονται συστήματα mentoring.

Στην Ελλάδα, τελευταία, έχουν καταγραφεί μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας, αλλά η αγορά εργασίας παραμένει ένα δύσκολος χώρος για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες.

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η προσπάθεια της γυναίκας να διαθέσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή, όμως αυτή η επιλογή δεν επιτρέπει να βγουν στην επιφάνεια οι ιδιαίτερες προσπάθειες, που καταβάλλει η γυναίκα για να επιβιώσει και να ανελιχθεί μέσα σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο περιβάλλον, σε θέσεις ηγετικές, παρότι διαθέτει τα ανάλογα προσόντα.

Τις περισσότερες φορές τα περιθώρια επαγγελματικής εξέλιξης στην αγορά για τις γυναίκες είναι περιορισμένα, γεγονός που αποδεικνύεται από την αδυναμία των γυναικών να ανελιχθούν από ένα σημείο και μετά.

Αυτό το σημείο ονομάζεται «γυάλινη οροφή» και είναι τα τεχνητά σύνορα που εμποδίζουν τις γυναίκες να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.

Βέβαια, η αλήθεια είναι, ότι για την καθήλωση των γυναικών δεν ευθύνεται η γυάλινη οροφή, αλλά το κολλώδες δάπεδο, το οποίο είναι η υφιστάμενη κατάσταση που καθηλώνει τις γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Μέσα από τις συνεχείς αλλαγές που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας, και τα μοντέλα απασχόλησης το mentoring αποτελεί την πιο καινοτόμο απάντηση, την καίρια στρατηγική για την επαγγελματική εξέλιξη στον χώρο εργασίας.

Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις οφείλουν να υιοθετήσουν και να προάγουν την πρακτική αυτή μέσα από πολιτικές ανάπτυξης και υποστήριξης, τόσο του μέντορα όσο και της γυναίκας-επωφελούμενης.

Τα οφέλη του mentoring αναφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το φύλο, εθνικότητα, θέση στην ιεραρχία και μέσω της ενίσχυσης που δίδεται από τους μέντορες, οι γυναίκες αναζητούν και βρίσκουν τον δρόμο τους προς την επιτυχία.


Κατερίνα Κωστάκη

Συγγραφέας-Μέντορας

Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα " Καταιγίς " & "Ταχυδρομικός Κόσμος"

καθώς και :

http://www.endless-journey.gr/ar3.htm
http://www.grammateas.gr/gr/portal.php (front desk)http://www.grammateas.gr/gr/kb.php?mode=article&k=8 (Knowledge base)

No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...