Tuesday, October 24, 2017

Cloud Atlas, the movie - Cloud Atlas, η ταινία


Πόσες φορές έχω ξεκινήσει να γράφω για την υπέροχη ταινία Cloud Atlas, αλλά για κάποιους λόγους σταμάτησα και η ανάρτηση παρέμεινε μόνο στα χαρτιά (σαν ιδέα).

 How many times have I started writing about the wonderful Cloud Atlas movie, but for some kind of reasons I stopped and the post never made it off (as an idea) in  a blogpost and into reality.

 Η ταινία απο μόνη της αποτελεί κατά την ταπεινή μου γνώμη ένα (ακόμη) θαύμα της Βιομηχανίας του Θεάματος, που σήμερα βάλλεται και κατηγορείται για πολλά, αλλά σίγουρα δεν κατηγορείται για τα υπερ-θεάματα που μας προσφέρει.

 The film itself is, in my humble opinion, another  miracle of the Film  Industry, which is now being contemned and accused for  lots of things, but certainly not accused for the super-visions it constantly offers us.

 Σύμφωνα με την παρουσίαση στο IMDB.COM η περίληψη είναι η εξής στα αγγλικά: 

According to the IMDB.COM presentation, summary goes like this in english:

An exploration of how the actions of individual lives impact one another in the past, present and future, as one soul is shaped from a killer into a hero, and an act of kindness ripples across centuries to inspire a revolution. 

και απλά στα ελληνικά: 
and in simple Greek:

Μια εξερεύνηση του πως οι ενέργειες των ανεξάρτητων ζωών επηρεάζουν η μια την άλλη στο παρελθόν, παρόν και μέλλον, καθώς η μια ψυχή σχηματίζεται απο έναν δολοφόνο σε έναν ήρωα, και μια πράξη καλωσύνης διακυμαίνεται διαμέσου των αιώνων για να εμπνεύσει μια επανάσταση.


Οι παραγωγοί :  ,
καθώς και οι συγγραφείς:   (novel),   (written for the screen by) 
The Directors  , along with writers  (novel),   (written for the screen by) 

ειδικά η/ο δεύτερη/δεύτερος είναι γνωστοί απο τις ταινίες μεγαθήρια MATRIX (τριλογία), V FOR VEDETTA, SENSE8, JUPITER ASCENDING κ.α. καθώς και πλήθος γνωστών ηθοποιών όπως 

especcially the second one are well known  for their huge movies MATRIX TRILOGY, V FOR VEDETTA, SENSE8, JUPITER ASCENDING and more as well as various popular actors and actresses like:
 
Zhou Xun, Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Doona Bae, Ben Whishaw, James DArcy, Keith David, David Gyasi, Susan Sarandon, Hugh Grant

προσφέρουν μια μεγάλη μεταφυσική ιδέα ή πολλές μεταφυσικές ιδέες, της μεταμψύχωσης, των αδελφών ψυχών, της συνδεσης, και του Ανώτερου Εαυτού μέσα απο μια δίωρη ψυχαγωγική δραστηριότητα.

they present us a great metaphysical idea or more ideas of reincarnation, soulmates, all connected and Higher Self through a two hours entertainment activity.

Είδες πως περνάει το  Χόλλυγουντ τις μεγάλες αλήθειες, που εμείς οι υπόλοιποι πασχίζουμε να περάσουμε στα πεπερασμένα μυαλά των ανθρώπων, και το κάνει όντως με ένα έξοχο τρόπο;

Have you noticed the way Hollywood conveys huge truths, those truths whom the rest of us are struggling to similarly convey into the finite minds of people, and they do it in an exquisite way?

Και οι ιδέες παρουσιάζονται ως μια γλαφυρή, φανταστική εικόνα/ιστορία και με ειδικά εφέ περνάνε στον εγκέφαλο μας και κατά συνέπεια στο υποσυνείδητο μας αλήθειες τις οποίες το ανθρώπινο υποσυνείδητο καταναλώνει αδιαμαρτύρητα, ενω εμείς οι υπόλοιποι πτωχοί - πλην τίμιοι - συγγραφείς δεχόμαστε πλήθος αρνήσεων, χλευασμών και υποτιμήσεων γιατί γράφουμε και λέμε ακριβώς τα ίδια!

 And the ideas  presented as a glimpse, fantastic image / story with special effects are being  passed  into our brains and consequently into our subconscious truths which the human subconscious consumes uncontrollably, while we  poor - but honest - writers receive a multitude of denials, mockings and devaluations, because we write and say exactly the same!
Βέβαια αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, όπως και τόσα άλλα...

 Of course this is another story, like so many others ...

Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι πως πρόκειται για μια πολύ εφευρετική ταινία με εξίσου ευρηματικό  σενάριο δεμένα όλα πολύ καλά ώστε να διασκεδάσουμε και να ... εκπαιδευτούμε χωρίς να νιώσουμε κανένα ίχνος ανίας.

What I would like to emphasize is that it is a very inventive film with an equally innovative scenario all tied up too well to entertain and also train us... without feeling any trace of boredom.
Για τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας μια υπέροχη ταινία χωρίς πολλά σχόλια...

 For lovers of science fiction it's a wonderful movie without further  comments ...
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΕΔΩ

 WATCH  THIS  FILM WITH ENGLISH SUBTITLES HERE


ΕΝΩ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΩ MTORRENT 

 OR  WITH GREEK SUBTITLES PLEASE TRY THROUGH MTORRENT

No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...