ΕΚΠΟΜΠΗ ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED 10-03-2019|OΝΕΙΡΑ & ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΟΝΕΙΡΕΜΑ (LUCID DREAMING)

THE ANGELS PLANET (BOOK) BY VISIONARY AUTHOR KATERINA KOSTAKI

Tuesday, May 13, 2014

Potential - Osho Vision/Δυναμικό-Το όραμα του ΟσσοMan has to become a gardener. 
Man can grow many many flowers in his being. 
Man need not be as poor as he remains; man can be infinitely rich.
 Man can have all the colours of the rainbow and all the notes of music, and all the fragrances possible. 
Man is born as an infinite capacity to grow. 
The potential is unlimited, but we never work on it.
 The land which could have become a great garden remains barren; it remains just a desert. 
Then we go on crying in frustration, in despair, in depression, that life has no meaning.

Meaning has to be created.

     Meaning is not something already given and it is good that it is not given.
 If meaning were also given to you then there would be nothing to create.
 And life would have been unbearable if there were nothing to create. 
It is creativity that makes life a rejoicing.
     Meaning is not given, only the potential is given. 
The seeds are given, the flowers you have to work for.*OSHO VISION excerpted from: Bhagwan Shree Rajneesh (Osho) *Don't Let Yourself Be Upset By The Sutra, Rather Upset The Sutra Yourself (a 46th      darshan diary)  * Chapter 14  * Osho talked to Ma Anand Ingrid – Ingrid                  * Page   138 & 139                   * First Edition: July  1985 * Wednesday,  August  14th        1979  7-00.p.m. * Chuang Tzu Auditorium, Shree Rajneesh Ashram, Poona, Maharashtra, India.

Swami Jagdish Bharti.
Osho Shunya Deep Meditation Centre.
A - 4/16 Meera Nagar, Lane 7, Koregaon Park
OSHO CITY - 411001
(Pune, Maharastra) INDIA(Greek-Ελληνικά)

Ο  Άνθρωπος οφείλει να  γίνει ένας κηπουρός. 
Ο Άνθρωπος μπορεί να καλλιεργήσει πολλά- πολλά λουλούδια στην ύπαρξη του. 
Ο  Άνθρωπος δεν χρειάζεται να είσαι τόσο φτωχός όσο παραμένει.
 Ο Άνθρωπος μπορεί να γίνει εντέλει πλούσιος.
Ο Άνθρωπος μπορεί να έχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, και όλες τις σημειώσεις της μουσικής, και όλες τις  πιθανές ευωδιές.
Ο Άνθρωπος γεννήθηκε με άπειρες ικανότητες να αναπτυχθεί.
 Το δυναμικό είναι απεριόριστο, αλλά ποτέ δεν εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.
Η γη που θα μπορούσε να γίνει ένας μεγάλος κήπος παραμένει άγονος.
 Παραμένει μόνο μια έρημος.
Μετά προχωράμε κλαίγοντας σε ματαίωση, σε απελπισία, σε κατάθλιψη, ότι η ζωή δεν έχει νόημα.

Το νόημα πρέπει να δημιουργηθεί.

Το νόημα δεν είναι κάτι  που έχει ήδη δοθεί και είναι καλό το ότι δεν έχει δοθεί.
Εάν επίσης το νόημα είχε ήδη δοθεί δεν θα υπήρχε τίποτε να δημιουργηθεί.
Και η ζωή θα ήταν αφόρητη, εάν δεν υπήρχε κάτι να δημιουργηθεί.
Η δημιουργικότητα που κάνει την ζωή να είναι αγαλλίαση.
Το νόημα δεν δίνεται, μόνο το δυναμικό δίνεται.
Οι σπόροι δίνονται, τα λουλούδια για τα οποία πρέπει να δουλέψεις.

No comments:

Copyright by

INNER VOICES WITHIN

INNER VOICES WITHIN
Available on Amazon.com!
 
ACADEMY OF INNER LIGHT
Ομάδα με ρύθμιση απορρήτου Κλειστή · 2.750 μέλη
Γίνετε μέλος της ομάδας
☀Academy of Inner Light ☀ is founded by the Greek Spiritual author, poetess and healer Katerina Kostaki. "Academy of Inner Light " is an international...
 

ΒΙΒΛΊΟ: Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

Become a Patron

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright Katerina Kostaki 2013-2019. Powered by Blogger.