Sunday, June 21, 2015

Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ( ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ )-ETHICS OVER THE CENTURIES AND THE ECONOMIC CRISIS (KATERINA KOSTAKI)

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

Κατερίνα Κωστάκη
Συγγραφέας-Ποιήτρια-Λογοτέχνης
Μέλος του Όμιλου για την UNESCO
 Τέχνης, Λόγου και ΕπιστημώνΗ ΗΘΙΚΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗΟ Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, στοχαστής,  και  από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον χώρο της Φιλοσοφίας στον 20ο αιώνα, αποτέλεσε τον εμπνευστή και τον μέγα διδάσκαλο των εννοιών που διέπουν μια ηθική και εμπλουτισμένη από τις αξίες κοινωνία.
Μέσα από το έργο του, αλλά και την ίδια την ζωή του αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα για την Ανθρωπότητα, και παρουσίασε την έννοια της Αγάπης και της Ειρήνης με τρόπους που δυστυχώς ακόμη και σήμερα η σύγχρονη κοινωνία, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα, αρνείται πεισματικά να εμπεδώσει.
Ο Γκάντι υπήρξε πρωτοπόρος στην πνευματική του διδασκαλία, γιατί προέτρεψε τους ανθρώπους να πιστέψουν σε ένα Πνευματικό Όραμα, που ενώνει  τους λαούς του κόσμου με γνώμονα το  Ανώτερο Καλό.
Ότι  έχει γνώμονα το προσωπικό και όχι μόνο συμφέρον δεν αποτελεί Όραμα και δεν έχει διάρκεια, γιατί θα εκφυλιστεί σύντομα, όπως άλλωστε μας έχει διδάξει η ιστορία.
Αίτια και λύσεις της Ηθικής και Οικονομικής κρίσης
Παρά ταύτα το ζήτημα της Ηθικής ανά τους αιώνες προβλημάτισε πολλούς στοχαστές και φιλοσόφους οι οποίοι με την σειρά τους  διαπιστώνουν πως η κρίση είναι πρωτίστως πνευματική - νοητική.
Οι λόγοι της πνευματικής και ηθικής κρίσης κατά κύριο λόγο είναι φαινομενικά περιπλεγμένοι, γιατί προφανώς τα δεσμά της ανθρώπινης πνευματικής εξέλιξης είναι αόρατα στην μεγαλύτερη πλειονότητα των πολιτών, και επιπλέον ενισχύονται από την συνεχή έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και τον ακράδαντο δογματισμό και άρνηση σε νέες ιδέες.
Ο Βολταίρος διατύπωσε ακριβέστατα την έννοια της υπέρτατης ελευθερίας της έκφρασης και της διαιώνισης των πνευματικών ιδεών μέσα από την φράση του «Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπερασπισθώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες», κάτι που σήμερα έχει καταπατηθεί στο έπακρον μαζί με άλλες ηθικές αξίες και δικαιώματα του ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου.
Από την άλλη πλευρά ο έλεγχος λειτουργεί συνδυαστικά με τον φόβο απέναντι σε μια κοινωνία που δρα μέσα από δόγματα και δαιμονοποιεί ανθρώπους και  καταστάσεις.
Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται ακραίες και μη φωτεινές ενέργειες, όπως ο φόβος και ο έλεγχος είναι πλέον κατανοητό γιατί συμβαίνει.
Ένας λαός που δεν είναι πνευματικά αφυπνισμένος εύκολα γίνεται δέλεαρ στο δίχτυ του φόβου και του ελέγχου.
Σε μια «Κοινωνία» ιδανική, όπως του Πλάτωνα (Πολιτεία του Πλάτωνα), όπου περικλείεται όλη η αλήθεια της σύγχρονης πραγματικότητας ή όπως αυτή θα έπρεπε να παρουσιάζεται σε μια αναπτυγμένη κοινωνία, κυριαρχεί η έννοια της Δικαιοσύνης, το πολιτικό γίγνεσθαι, η κόντρα της Φιλοσοφίας με την Ποίηση, η Αφύπνιση (Σπήλαιο του Πλάτωνα), αλλά και η Αγάπη προς τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και  την Αληθινή Γνώση.
Η σημασία της έννοιας της Αγάπης καθώς και επιρροή της στην ανθρώπινη εξέλιξη είναι πολύ καθοριστική, μιας και θεωρείται το αντίθετο του Φόβου, και συμπεριλαμβάνεται σε όλα σχεδόν τα φιλοσοφικά ρεύματα και θρησκείες του Κόσμου.
Εάν η Ηθική είναι προσωπικό και οικουμενικό ζήτημα, τότε η σύνδεση της με την Οικονομική Κρίση είναι αλληλένδετη .
Η Ελληνική Μυθολογία μας παρουσιάζει για μια ακόμη φορά με γλαφυρό τρόπο την τιμωρία των Δαναΐδων μέσα στον Άδη.
Σύμφωνα με τον Μύθο των Δαναΐδων, οι Δαναΐδες μετά την κάθοδο τους στον Άδη τιμωρήθηκαν να ρίχνουν νερό στον Πίθο, σε ένα τρύπιο πιθάρι, το οποίο δεν γέμιζε ποτέ.
Όσον αφορά την ηθική και την οικονομική κρίση, το να προσπαθούμε να δώσουμε λύση τόσο σε πνευματικά-ηθικά, όσο και σε  οικονομικά ζητήματα αποκλειστικά και μόνο μέσα  από θεωρίες χωρίς πρακτική εφαρμογή, αλλά και μέσα από την δύναμη απλών αριθμών μοιάζει με τον Μύθο των Δαναΐδων.
 Όλοι οι μεγάλοι διδάσκαλοι μας έχουν διδάξει όλα τα υπέρτατα αγαθά για να ξεπεράσουμε την σύγχρονη μάστιγα που λέγεται Οικονομική Κρίση, και αυτό που εκλείπει είναι η πλήρης εφαρμογή των διδαχών και των αξιών πρώτα μέσα στην ζωή μας με  υπέρβαση την  Ελεύθερη Βούληση.
Όταν αποφασίσουμε να αλλάξουμε μέσα μας μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας.
Η μεταμόρφωση είναι ατομικό  ζήτημα που αφορά όλη την Ανθρωπότητα.
Η συνεχής ανάπτυξη σε όλες τις μορφές είναι νόμος της ζωής εφόσον συνάδει με την προσωπική και παγκόσμια αρμονία.
Αυτό είναι και το ζητούμενο σε μια αναπτυγμένη κοινωνία, όπου όλοι συνεργάζονται ισότιμα και με γνώμονα τις Ανώτερες Αξίες με σκοπό το Καλό της Ανθρωπότητας.

 2nd INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL FORUM
20th JUNE 2015-06-15
HOUSE OF OLD PARLIAMENT
OF ATHENS


Katerina Kostaki
Author-Poet-Novelist
Member of the Club for UNESCO
of Arts, Literature and Science


ETHICS OVER THE CENTURIES AND THE ECONOMIC CRISIS

Mahatma Gandhi, an Indian politician, thinker, and one of the greatest personalities in the space of philosophy within the 20th century became the inspiration and great teacher of the concepts that govern a moral and enriched by values society.
Through his work and his own  personal life as well, he transformed into  a shining paradigm for Humanity introducing  the concept of Love and Peace in ways that even today unfortunately the modern society marching into the 21st century refuses to consolidate.
Gandhi was a pioneer with his spiritual teachings, because he impelled people to believe in a spiritual vision thus uniting people of the World under the orientation of Higher Good.
What is driven by the personal - and not only -profit can not constitute a Vision and possibly has no duration for  it will soon degenerate as it’s been taught to Humanity through history.

Causes and Solutions of moral and economic crisis

Nevertheless the issue of Ethics puzzled many thinkers and philosophers for centuries who in turn are realizing that crisis is primarily a spiritual and mental one.
Mainly the reasons for the spiritual and moral crisis are seemingly complicated.
Obviously the bonds of the human spiritual evolution is invisible to the vast majority of citizens, and further reinforced by the continuing lack of information and education, as well as the grip of dogmatism and refusal to new ideas.
Voltaire made a very accurate statement on the interpretation  of the supreme liberation  of expression and perpetuation of spiritual ideas by his quote "I disagree with what you say but will defend to the death your right to say it", which today has been violated to the fullest along with other moral values
​​and rights of the free thinking people.
On the other hand, control cooperates in combination with fear on a society that operates through doctrines and demonizes people and situations.
The reason for the use of extreme and non enlightening energies like  fear and control are absolutely understood why it happens.
People who are not spiritually awakened are easily lure within the net of fear and control.
In a "Society" idealistic, as Plato stated (Plato's Republic),  enclosing the whole truth of contemporary reality or as it should be presented within an advanced society, dominated by the concept of Justice, the political process, the contradiction of Philosophy to Poetry, the Awakening (Plato’s Cave) and Love to Man, Society and the True Knowledge.
The importance of the concept of Love and its influence upon the human evolution is very crucial as it’s comprehended as the opposite of Fear, and infused in almost all philosophies and religions of the World.
If ethics is a personal and universal issue, then the connection of her with the economic crisis is intertwined.
The Greek mythology shows us once again with a vivid means the punishment of Danaides  into the Hades (Underworld).
According to the myth, Danaides after their descent to Hades were punished on throwing water into the Pit, in a leaking jar that could never be filled with water.
As far as  the moral and economic crisis is concerned, attempting to solve both spiritually-moral as well as economic issues solely through theories without a practical application, but also with the force of simple numbers is alike the Myth of Danaides .
 All the great teachers have taught us all Supreme Goods to overcome the modern scourge entitled Economic Crisis.
What is missed is the full implementation of the teachings and values ​​first of all in our own life by transcending Free Will.
When we decide to change within ourselves we can change the world around us.
The transformation is an individual option, but concerns all Mankind.
The continuous development in all its forms is a law of life as long as it’s consistent with individual and global harmony.
This is the challenge in an Advanced Society, where everyone collaborates equally and driven by those Higher Values
for the Common Good of Humanity.ACADEMY OF INNER LIGHT ON FACEBOOK
ACADEMY OF INNER LIGHT ON YOUTUBE
ACADEMY OF INNER LIGHT ON TWITTER

OFFICIAL WEBPAGE


No comments:

Copyright by

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!

DREAM JOURNAL >>> CLICK ON THE IMAGE TO PURCHASE NOW!
A Journey along the Pathway to Light
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...